OC 全温层物流系列/低温宅配系列

 • 蓄冷片
  ()
  高效率、低污染、实用化与低成本之低温物流输送系统。...
 • 定置型多温层保存箱
  ()
  可依客户端之需求量身订制...
 • 车载式活动保温保冷车
  ()
  可依客户端之需求量身订制...
 • 蓄冷片急速冻结库
  ()
  可依客户端之需求量身订制...
 • 行动式保冷箱
  ()
  可依客户端之需求量身订制...
1